Tuổi trẻ là để phiêu lưu, rong chơi và nuối tiếc

Theo bạn tuổi trẻ là để làm gì?

Còn với cafe Pho Dzu tuổi trẻ là để trãi nghiệm...

 Photographer: Simone Bramante