Có bao giờ bạn tự nghỉ vừa ngắm trăng vừa thưởng thức nhâm nhi tách cafe chưa ?

Mà khoan đã trăng đẹp một tháng chỉ có một lần chưa kể thời tiết lâu lâu mới gặp đc thì làm sao? Erik Johansson đã giải quyết điều đó bằng cách tự dưng riêng cho mình một " dịch vụ trăng tròn" chắc hẳn ai thấy cũng phát mê cho xem.

Ông gọi chúng là " Full Moon Service "

Đây là bức ảnh ông mất hơn 8 tháng để thưc hiện, nguyên văn của ông khi đăng trên intargram rằng :"This is a photo I've been working on from now and then for the past 8 months. Shot in the late summer of 2016 a beautiful calm evening in the middle of Sweden outside of Götene. I brought out 7 rice lamps, 7 light bulbs, an electric generator, a car and two models out in a field. The main part that has been retouched in this photo is to replace the rice ball with a moon texture, the light and the mood was very close to what you see in the photo. I would love to hear your thoughts about it. What is the first thing that comes to your mind when you see it?"

Đây là bức ảnh mà tôi đã làm trong 8 tháng vừa qua cho đến nay. Được chụp vào cuối mùa hè năm 2016, một buổi tối yên tĩnh tuyệt đẹp ở giữa Thụy Điển bên ngoài Götene. Tôi đưa ra 7 bóng đèn gạo, 7 bóng đèn, một máy phát điện, một chiếc xe và hai mô hình ra ngoài đồng. Phần chính đã được chỉnh sửa lại trong bức ảnh này là thay thế quả bóng gạo có kết cấu mặt trăng, ánh sáng và tâm trạng rất gần với những gì bạn thấy trong bức ảnh. Tôi rất thích nghe những suy nghĩ của bạn về nó. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến khi nhìn thấy nó là gì?

Các bạn nghĩ gì khi thấy bức ảnh ? riêng cafe Pho Dzu cảm giác đầu tiên là thật lộng lẫy, awesome và sau đó là nể phục đến bây giờ mới biết để có một bức ảnh nghê thuật đẹp cần phải mất một quá trình công phu kì công đến thế nào.

Chụp một tấm thế nào in 3D khổ lớn dán trên tường thêm hiệu ứng ánh sáng nữa thì ... ôi thôi chỉ muôn ngồi mãi thôi !!!

Full Moon Service
Full Moon Service - Erik Johansson

 

cafe pho dzu sưu tầm
ảnh hậu trường Full Moon Service - Erik Johansson 

 

Video thực hiện:

Chuyên mục sưu tầm nghệ thuật đẹp độc của Cafe Pho Dzu